สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย เลขที่ 38 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-5193330 หรือ 094-0065463 แฟ็ก.02-5193330

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม

               ใบสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า นายทะเบียน สมาคมประจำกรุงเทพมหานคร ได้รับจดทะเบียนสมาคม สตรีตาบอดในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ดังปรากฏอยู่ในข้อบังคับของสมาคม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 94/4 หมู่ที่ 13 ตรอก/ซอย – ถนน สีหบุรานุกิจ ตำบล/แขวง มีนบุรี อำเภอ/เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร ตามความในมาตรา 82 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว

               ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2540

               (ลงชื่อ) ว่าที่ พลตำรวจตรี

               นายทะเบียน สมาคมประจำกรุงเทพนคร

               ข้อปฏิบัติ ให้แสดงใบสำคัญนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่ และสำเนาภาพถ่ายใบสำคัญไว้ ณ สำนักงานสาขาของสมาคม (ถ้ามี)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *