Welcome to สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย   Click to listen highlighted text! Welcome to สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย
สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย เลขที่ 38 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-5193330 หรือ 094-0065463 แฟ็ก.02-5193330

โครงการ ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา พากายใจพ้นทุกข์สร้างสุขสภาวะเสริมพลัง

ภาพการจัดโครงการ

วันเสาร์ ที่ 25  กันยายน  2564 สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย ได้จัดโครงการ ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา พากายใจพ้นทุกข์สร้างสุขสภาวะเสริมพลัง ผ่านการประชุมทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( ZOOM ) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการ จากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Click to listen highlighted text!