สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย ร่วมกับ สุกี้ตี๋น้อย เนื่องในโอกาสวันคนพิการแห่งชาติ ประจำปี 2566

สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินกิจการสุกี้ตี๋น้อย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิกา…
Read More